Az ügyvéd válaszol

Jogi rovatunkban az osztrák jogszabályi kérdésekben eligazodni szándékozó olvasóinknak nyújtunk segítséget, szakértőnk, Dr. iur. Nagy Levente B. bécsi ügyvéd segítségével.

E heti témánk: vagyonmegosztás válás estén. 

Minden válás nehéz, még a közös megegyezéssel történő, békés válás is. Az érzelmileg nehezen feldolgozható helyzetet olykor a meglévő vagyon megosztása is súlyosbítja. Lássuk, az osztrák jog miképp rendelkezik ez ügyben.

Az alapszabály szerint a házastársak a házasság felbontásánál a vagyonmegosztásról szabadon megállapodhatnak.

Milyen lehetőségek állnak rendelkezésre?

Kölcsönös lemondás. Ez azt jelenti, hogy a házasság alatt fennálló vagyon jogi elkülönítése megmarad. Ugyanakkor a házasfelek egyes vagyonrészeket, beleértve a közös vagyont, közösen megoszthatják. Így lehetséges, hogy valamelyik házastárs vagyonrészeit a másik házastársra átruházza.

Mi történik akkor, ha a házasfelek a vagyonukat illetően nem tudnak megállapodni?

Ebben az esetben bármelyik házasfél kérheti a közös vagyonba tartozó meghatározott vagyontárgy bírósági megosztását.

Mi esik közös vagyonba?

Egyrészről a „házastársak közös vagyona “, másrészről a „házasfelek által a házassági együttélés alatt szerzett vagyon elemei “.

A „házastársak közös vagyona “alatt elsősorban a házastársi közös lakást, illetve a háztartási célú ingóságokat érti az osztrák jog. A „házasfelek által a házassági együttélés alatt szerzett vagyonelemek” összefoglal minden egyéb dolgot, ami a házasság fennállása alatt ténylegesen mindkét házasfél életvitelét szolgálta.

Mi nem képezi a közös vagyon részét?

Valamennyi olyan dolog, amelyet a házasfelek a házasságba vittek, harmadik személytől öröklés vagy ajándékozás útján szereztek, továbbá olyan dolgok, amelyeket az egyik házasfél kizárólag személyes, vagy szakmai tevékenység céljából használt. Emellett nem esnek a házasfelek vállalkozásai, illetve a vállalkozásban való részesedései, kivéve, ha ezek pusztán befektetési célt szolgáltak.

Hogyan osztja el a bíróság a megosztandó vagyont?

A bíróság valamennyi releváns körülmény figyelembevételével, méltányosság szerint osztja el a vagyont. A megosztásnál azt is figyelembe veszi, hogy a házastársak milyen szinten járultak hozzá a házastársi vagyon megteremtéséhez, illetve a házassági megtakarítások felhalmozásához. Természetesen a közös gyermekek jólétére is tekintettel van a bíróság.

 

Dr. iur. Nagy Levente B. az osztrák ügyvédi kamarában bejegyzett Bécsben tevékenykedő ügyvéd. Diplomáját a Bécs Egyetemen (Uni Wien) szerezte, doktori értekezését a Bécs Gazdasági Egyetemen (WU) védte meg, nagy nemzetközi cégeknél szerzett szakmai tapasztalatot, idén önálló ügyvédi irodát nyitott Bécsben.  

web: https://www.nagy.law/hu

 

Kérem, vegyék figyelembe, hogy a válaszadó legjobb tudása szerint válaszol, de jelen leírásban is kizárja a válaszokra, illetve azok következményeire vonatkozó bárminemű felelősségét.