Az ügyvéd válaszol

Jogi rovatunkban az osztrák jogszabályi kérdésekben eligazodni szándékozó olvasóinknak nyújtunk segítséget, szakértőnk, Dr. iur. Nagy Levente B. bécsi ügyvéd segítségével.

 

E heti témánk: az örökösödés. Egy hozzátartozó elvesztése minden esetben trauma a családnak. Hirtelen számtalan feladat adódik, köztük az örökhagyó hagyatékának rendezése is. Lássuk, miként rendelkezik az osztrák jog ilyen esetekben.

Általánosságban elmondható, hogy az osztrák jog szerint kétféleképpen lehet örökölni: vagy törvény által; vagy az örökhagyó végrendelete alapján. Abban az esetben, ha az örökhagyó végrendeletet készített, akkor ez lesz az irányadó és nem a törvény.

Mi a végrendelet?

A végrendelet nem más, mint az örökhagyó egyoldalú jognyilatkozata, amelyben a saját vagyonáról vagy annak egy részéről halála esetére rendelkezik. Az osztrák törvény nem szabályozza pontosan, hogy miképp rendelkezzék az örökhagyó a vagyonáról, így az örökhagyó szabadon fogalmazhatja meg a saját végrendeletét. Fontos azonban, hogy a végrendelet halál esetére szóló nyilatkozatot tartalmazzon, amelyből a végrendeleti minőség kitűnik.

Formai, alaki követelmények

Nagyon fontos továbbá megemlíteni, hogy a végrendelet csak akkor lesz irányadó, ha érvényes formában készül. Az osztrák törvény előír bizonyos alaki követelményeket a végrendelettel kapcsolatban, amikre az örökhagyónak figyelnie kell. Az osztrák jogban elismert végrendeleti típusok a következők:

  • közjegyző vagy bíróság által készített közvégrendelet
  • holográf végrendelet, amelyet az örökhagyó az elejétől a végéig maga ír és aláír
  • írásbeli végrendelet (kézzel írt, vagy a örökhagyótól eltérő személy által gépelt), amelyet három tanú jelenlétében kell elkészíteni

Ajánlatos a végrendeletet az osztrák központi végrendeleti nyilvántartásba bejegyeztetni, hiszen így a hagyatéki eljárásért illetékes hatóság azonnal fogja tudni, hogy az örökhagyónak végrendelete van. A nyilvántartásba történő bejegyeztetés feltétele, hogy az okiratot közjegyzőnél, bíróságnál vagy ügyvédnél letétbe helyezzék. Ezt az elektronikus nyilvántartást az osztrák közjegyzői kamara (Österreichische Notariatskammer) kezeli.

 

Dr. iur. Nagy Levente B. az osztrák ügyvédi kamarában bejegyzett Bécsben tevékenykedő ügyvéd. Diplomáját a Bécs Egyetemen (Uni Wien) szerezte, doktori értekezését a Bécs Gazdasági Egyetemen (WU) védte meg, nagy nemzetközi cégeknél szerzett szakmai tapasztalatot, idén önálló ügyvédi irodát nyitott Bécsben.  

web: https://www.nagy.law/hu

 

Kérem, vegyék figyelembe, hogy a válaszadó legjobb tudása szerint válaszol, de jelen leírásban is kizárja a válaszokra, illetve azok következményeire vonatkozó bárminemű felelősségét.